Які бувають властивості темпераменту?Кожна людина має певним темпераментом. Кожен темперамент має своїми властивостями. Одним із властивостей темпераменту є загальна психічна активність. Вона пояснюється тим, наскільки людина самовиражається, наскільки ефективно освоює і перетворює зовнішнє середовище. Кожна активність має свій ступінь. Найбільш слабкими ступенями є млявість, інертність і пасивне споглядання. Високі ступені – це потужна спрямованість дій і постійний підйом.

Друга властивість проявляється в моторності або руховому компоненті. По суті справи ця особливість темпераменту тісно пов’язана з вищеназваної. Рівень моторності оцінюється якостями, які мають безпосередній зв’язок з речедвігательним і руховим апаратом. Моторность проявляється в амплітуді, силі і різкості рухів, темпі вимови. Саме ці якості є головними в той момент, коли кожен формує першу думку про певний людині.

Про них часто розповідають різні психологи, і способами управління руховим компонентом цікавиться багато людей. Також вони мають і інші інтереси. Деякі з них цікавляться тим, скільки коштує лазерна епіляція у Львові і яким чином вона проводиться .

У список основних властивостей темпераменту входить і емоційність. Вона проявляється в тому, як швидко з’являються, протікають і припиняються почуття і настрої людини. Характеризується це властивість рівнями імпульсивності, вразливості та емоційної лабільності.

Також до властивостей темпераменту відносять екстраверсію / інтроверсію. Психологи пов’язують ці два явища з силою / слабкістю кожного нервового процесу.


Метки: ,

Нам цікава ваша думка з цього приводу