Рак шлунка – це серйозне захворювання, при якому з епітеліальної тканини шлунка розвивається злоякісна пухлина.

Серед усіх злоякісних захворювань на даний момент саме рак желудка займає перше місце в світі за поширеністю.

 

Фахівцями запропоновано безліч різних клінічних і морфологічних класифікацій раку шлунка. У медичній практиці найбільш широко застосовуються такі:

1 стадія – малих розмірів пухлина розташована в товщі СОЖ і має чіткі обмеження. Регіональні метастази відсутні.

2 стадія – великих розмірів пухлина вростає в м’язові шари шлунка. Серозний покрив не пошкоджений. Шлунок зберігає рухливість, невеликі поодинокі метастази в найближчих регіональних лімфатичних вузлах.

3 стадія – значних розмірів пухлина виходить за межі шлунка, вростає в сусідні органи. Через спаяності рухливість шлунка різко обмежена. Безліч менших за розміром регіональних метастаз.

4 стадія – пухлина будь-якого характеру і будь-якого розміру при наявності віддалених метастазів.

В даний час особлива увага приділяється виявленню захворювання саме на ранній стадії, тому що тільки в цьому випадку можна розраховувати на успішне лікування раку шлунка. За класифікацією всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) під раннім раком мається на увазі невеликого розміру пухлина (діаметром не більше 3-х сантиметрів), розташована в межах СОЖ, без проникнення в м’язові тканини і при відсутності метастазів. Для забезпечення зручності кооперативних досліджень і для приведення до єдиного стандарту, в 1972 році експерти ВООЗ запропонували наступну гістологічну класифікацію, що підрозділяється злоякісні епітеліальні пухлини наступним чином:

Аденокарцинома: а) папілярна, б) тубулярна; в) муцинозних; г) персневидно-клітинний рак.
Плоскоклітинний рак
Залізисто-плоскоклітинний рак.
Недиференційований рак.
Некласифікований рак.

У класифікації раку шлунка по локалізації перше місце займає антральная частина шлунка, друге – мала кривизна тіла шлунка. Далі слід рак кардіального і проксимального відділів шлунка, а також рак дна шлунка. Рідко зустрічається рак області склепіння і великої кривизни шлунка.


Нам цікава ваша думка з цього приводу