Психологія: види комунікаційПсихологія – наука, яка розкриває перед людьми глибинні, приховані від сторонніх очей причини тієї чи іншої поведінки. І які б не були причини поведінки, існування в загальному просторі знову і знову штовхає людей до спілкування один з одним. І тут психологія класифікувала типи обміну інформацією.

Масова організована комунікація. Даний вид комунікації носить цілеспрямований і підготовлений характер. Поширювана інформація закликає широке коло людей формувати думку і давати оцінку тому чи іншому події. Засобом для поширення інформації зазвичай служать засоби масової комунікації. Такий вид комунікації може мати як позитивний ефект, так і негативний.

 

Стихійна форма передачі інформації. Яскравий приклад – поширення чуток. Даний вид передачі інформації виникає тоді, коли неможливо отримати від першоджерела підтвердження або спростування. Такий вид комунікації, як чутки, може носити як спонтанний характер, так і навмисний.

Чутки класифікуються на: недостовірні; недостовірні і правдоподібні; правдоподібні; достовірні і неправдоподібні. Також чутки ділять за ступенем емоційного забарвлення. Причини поширення чуток бувають абсолютно різними від прагнення самоствердитися до ворожості.


Метки: , ,

Нам цікава ваша думка з цього приводу