Как справиться с интернет-зависимостьюСпеціальність 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» на базі акредитованого випробувального центру надає увагу виключно визначенню якісних показників, іншими словами, встановленню відповідності або невідповідності вимогам нормативної документації (Державний стандарт, Технічні умови) і виключає можливість вирішення одного з головних питань судової бухгалтерської експертизи, пов’язаного з визначенням ринкової вартості товарів.

Узагальнюючи експертну практику проведення судових бухгалтерських експертиз минулих років, можна сказати, що є достатній досвід проведення судової бухгалтерської експертизи.

На початку дев’яностих років двадцятого століття судово-експертні установи були перевантажені потоком заяв від юридичних осіб з проханнями провести судову бухгалтерську експертизу документів фінансово-господарської діяльності. На той момент спеціальних підрозділів з проведення судових бухгалтерських експертиз в установах судової експертизи не було, дослідження в даному напрямку розвивалися виходячи з наявної приладової бази та спеціальних знань експертів та спеціалістів.

З розвитком ринкових відносин розширювався перелік досліджуваної документації, разом з ним і визначалися основні категорії справ – це правопорушення і злочини в економічній галузі, в тому числі порушення законодавства в митній сфері, фальсифікація сировини і готової продукції чи інших видів правопорушень.

Імпортовані продовольчі товари як у процесі проходження митного контролю, так і після процедури митного очищення ставали предметами правопорушення в ході перевірки судової бухгалтерської експертизи.

Найбільш характерними правопорушеннями у практиці судової бухгалтерської експертизи являються:

– порушення законодавства митного контролю у сфері недостовірного декларування, пов’язаного з наданням відомостей щодо правильної назви, кількості, кодифікації Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

– поставки на територію як неякісної продукції, так і продукції з ознаками фальсифікату;

– розкрадання майна;

– порушення податкового законодавства, а саме: заниження об’єкту податку на додану вартість, ухилення від сплати податків;

– часткова чи повна втрата товарного вигляду у випадках страхування, аварія, пожежа або інші види правопорушень в сфері проведення судової бухгалтерської експертизи.

 


Нам цікава ваша думка з цього приводу