Певні вимоги є спільними як для писемного, так і для усного мовлення.  Зокрема, на першому місці за важливістю, безумовно, стоїть зміст письмового тексту чи промови з певної теми, який може забезпечити тільки знаюча людина.

Найважливіші показники змісту – його багатство, глибина і новизна. Тому кожній людині, щоб забезпечити широкий кругозір і водночас фахову кваліфікацію, необхідно, з одного боку, знати трохи про все, а з іншого, про дещо все.

Для цього потрібно регулярно читати пресу, популярні наукові тижневики, спеціальні журнали і книжки, стежити за радіо і теленовинами, володіти технікою пошуку інформації в Інтернеті, бувати в театрі і кіно, відвідувати музеї і виставки, виховуючи в собі культуру сприйняття, дбати про свій власний духовний розвиток.

По-друге, належним чином дібраний зміст потрібно логічно розташувати. Логіка викладу змісту залежить від провідного типу мовлення. Так, якщо це розповідь, то її будова складається з: вступу, зав’язки, розвитку дії, кульмінації і розв’язки. Опис потребує спочатку передачі загального вигляду предмета, основного враження про нього, а потім дається характеристика окремих його частин, після чого подається узагальнюючий описовий висновок. Роздум будується двояко: від загального до конкретного (дедукція) або від конкретного до загального (індукція). Якщо обирається дедуктивний виклад, то композиція роздуму така: спочатку формулюється теза, яка потім обґрунтовується доказами (аргументами), після чого наводиться
висновок. При індуктивному методі розгляду певного питання спочатку дається аналіз низки фактів, явищ, предметів, на основі чого робиться узагальнюючий висновок.

По-третє, виклад змісту набирає стрункості, чіткості й прозорості, коли підпорядковується основній думці, а також коли тема розкривається повно і немає зайвих елементів, які її не стосуються.

По-четверте, багатство, глибину і стрункість викладу змісту і письменник, і промовець зможе забезпечити лише тоді, коли добере відповідне мовне оформлення, яке має бути правильним, виразним, доцільним, точним і довершеним.

По-п’яте, оскільки слово може служити як добру, так і злу, то воно потребує постійної оцінки з морально-етичного погляду. Диктатори, шахраї, злочинці теж користуються словом, щоб ввести в оману, приховати свої егоїстичні наміри, надати своїм вчинкам пристойного вигляду. Тож, важливо, з одного боку, вміти відрізняти за словесною формою правду від облуди, а з другого, слідкувати за тим, щоб мотиви власного слова і діла не розходилися із загальноприйнятими етичними нормами.

Загалом цих вимог було б достатньо, якби певна тема розкривалася лише на письмі, але їх замало для усного виступу, для якого велике значення мають такі чинники:

- врахування особливостей аудиторії за різними її характеристиками (вік, стать, професія, рівень обізнаності з темою виступу та ін.);

- особистість мовця (зовнішність, одяг, поведінка, характер, ставлення до життя);

- його жести, поза, міміка, а також дикція, тон, гнучкість мовлення, вміння зацікавити і утримати увагу слухачів тощо.

Досконалий за змістом, будовою і мовним оформленням текст можна виголосити невиразно, мляво, непереконливо, і тим самим великою мірою послабити його потенційні можливості впливу на слухачів. І навпаки: слабкіший за змістом текст може справити значно сильніший вплив на аудиторію, якщо промовець майстерний оратор.

__

Наручные часы – это не просто устройство, которое позволяет следить за временем, это еще и стильный аксессуар. Сегодня чтобы купить красивые часы, не обязательно лететь в Швейцарию. Качественные изделия на любой вкус вы найдете в интернет-магазине “Дека”.


Метки: ,

One Response


  1. Тарас on 20 Фев 2012

    Стаття доволы змістовна і на дуже актуальну тему, але дуже дотично висвітлює всі особливості, оминаючи багато дрібний, але не менш важливих деталей. Фактично стаття дає лише загальне, віддалене уявлення про публічний виступ та його особливості. Можливо, це лише для мене так здається після прочитання літератури, що більш глибоко і детально розглядає структуру та техніку публічного виступу, але радив би прочитати книгу відомого російського бізнес-тренера та оратора Радислава Гандапаса “Камасутра для оратора”. Дуже захоплююча та викладена доступною мовою книга з багатьма практичними порадами. Особисто я прослухав аудіо версію, записану самим автором і був узахваті. Сподіваюсь автору статті та читачам, котрі зацікавились даною темою буде цікаво


Нам цікава ваша думка з цього приводу