мотивація, активність, успіхУспішність будь-якої діяльності залежить не тільки від знань, вмінь та навичок працівника, а і від його мотивації (прагнення працювати і досягати високих результатів). Чим вище рівень мотивації й активності, тим більше факторів спонукають працівника до діяльності, тим більше зусиль він схильний докладати.

Порівняємо динаміку розвитку двох працівників з однаковим рівнем підготовки, однаковою освітою та однаковим інтелектом. Вони відрізняються один від одного лише за рівнем мотивації. Один з них є високомотивованим: його цікавить зміст діяльності, він намагається постійно підвищувати свою кваліфікацію і прагне стати висококваліфікованим фахівцем. Внаслідок високої мотивації цей працівник ефективно виконує свої функціональні обов’язки та досягає успіхів у діяльності.

Інший працівник (з низьким рівнем мотивації професійної діяльності) виконує роботу без особливого інтересу, він байдужий до власних успіхів і до свого статусу у колективі, не прагне самоствердитись і т.п. В результаті він не досягає високих успіхів у діяльності.

Частіше за все менш здібний, але більш мотивований працівник досягає кращих успіхів, ніж його обдарований колега. Це не дивно, оскільки людина з високим рівнем мотивації більше працює.

Також одним із факторів, що посилюють мотивацію людини є постановка цілей та їх досягнення. Ціль – це усвідомлений, запланований результат діяльності, суб’єктивний образ, модель майбутнього продукту діяльності. Іншими словами, мета – це те, чого ми прагнемо досягти. Наприклад в компанії Оріфлей мотивують своїх співробітників на у велеченіе продажів не хитрими, але дуже дієвими способами. Зараз в компанії проходить Акция от Орифлейм Окно в Париж.

Ціль організовує, спонукає людину до діяльності. Сріввідношення мотивів і цілей діяльності полягає в тому, що мотив виступає як причина (спонукання) постановки тих або інших цілей. Щоб поставити перед собою мету, необхідно мати відповідний мотив: самоствердження, самореалізація, матеріальний стимул, інтерес до змісту діяльності і т.п.

Отже, чим конкретніша ціль, тим сильніше вона спонукає до виконання діяльності. Загальні цілі, поки вони не кокретизовані, часто мають характер декларацій і не стимулюють до діяльності.


Метки: ,

Нам цікава ваша думка з цього приводу