дистанційне навчанняСучасні технології виводять методики навчання на якісно новий рівень

Дистанційне навчання (ДН) - це сукупність технологічних та методичних рішень, інструмент, що зможе зробити навчальний процес гнучким і забезпечити взаємодію студента й викладача, розділених у просторі та/або часі. Якщо звести студентів та викладача в одному місці і в один час неможливо, на допомогу приходять нові технології. Сучасні технології дають можливість розвивати методики навчання, методики викладання і виводити їх на якісно новий рівень.

Узагалі, дистанційне навчання доцільніше вважати не окремою формою освіти, а новим етапом розвитку заочної форми. ДН відрізняється від заочної форми тим, що в міжсесійний період викладач за допомогою телекомунікаційних технологій активно взаємодіє зі студентом, змушує його протягом семестру виконувати завдання, працювати. Ще одна відмінність полягає в тому, що студентові не потрібно після кожного семестру приїжджати на сесію до вузу вищого навчального закладу, а лише один раз – на фінальний іспит. Перевагою дистанційника є те, що він краще інформаційно забезпечений, ніж заочник: має постійний доступ до методичних рекомендацій, електронних підручників, додаткової літератури. На пошуки матеріалу йому не треба витрачати часу та коштів. Він завжди має змогу отримати консультацію свого викладача, у тому числі – з питань використання знань у практичній діяльності. Для дистанційного навчання студент повинен мати постійний доступ до Інтернету. Навчальний заклад бере на себе забезпечення методичного та інформаційного супроводу слухача, якісного та безперервного доступу до навчальних матеріалів через Інтернет. Вас можуть навчити робити маркетинговый аудит сайта, ви зможете виконувати цю послугу на заказ.

Теоретично, дистанційно можна вивчати будь-яку дисципліну, однак я не ризикнув би навчати в такий спосіб, наприклад, хіміка або лікаря. На мою думку, дистанційно можливо вивчати менеджмент, економіку, літературу, дисципліни з інформаційних технологій, деякі інші.

Дистанційна форма більш ефективна для здобуття другої вищої освіти, тому що спершу людину потрібно навчити вчитися, а вже потім вимагати від неї самоорганізації у навчанні.

На моє глибоке переконання, технології дистанційної освіти, що були випробувані та розвинуті для заочного навчання, слід використовувати і на стаціонарі, і навіть у школі.

На базі школи можна створювати математичні, мовні чи економічні Інтернет-форуми, де діти могли б обговорювати різні теми за участі та з модерацією викладача. На сайті школи можна також розміщувати різні оголошення, електронні посібники. Це не суперечить очній формі навчання, а є ефективним допоміжним елементом, що його надають нам нові інформаційні технології.

Водночас розвиткові дистанціного навчання загрожують певні перепони, у тому числі – на законодавчому рівні. На мій погляд, хоч як це парадоксально звучить, чим менше дистанційне навчання буде обумовлене законодавчо, тим краще розвиватиметься. ДН принципово не відрізняється від інших форм навчання, єдине спірне питання у ньому – це нормування оплати праці викладачів.

В Україні дистанційне навчання впровадили такі заклади, як «Крок», Києво-Могилянська академія, КНУ імені Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ», МАУП та інші. Нині елементи дистанційного навчання починають використовувати всі ВНЗ. Інша річ, на якому етапі цей процес гальмується. Найчастіше труднощі виникають уже на початковому етапі.

Умови успішного впровадження дистанційного навчання у ВНЗ можна порівняти з умовами впровадження інформаційних систем управління підприємством: потрібні сильна політична воля адміністрації, коло ентузіастів -викладачів та менеджерів і розуміння необхідності й вигідності змін у роботі.

Узагалі, на сьогодні рівень поширення в Україні дистанційного навчання не такий, як міг би бути через недостатнє фінансування та систему організації. Державні навчальні заклади на цьому напрямі помітно відстають і залишають пальму першості корпоративним університетам нацбанкiв та бізнес-організаціям, які зважають лише на доцільність та ефективність ДН, а не на фінансові й законодавчі обмеження.


Метки: ,

Нам цікава ваша думка з цього приводу